סקרים גיאוגרפיים

ביצוע וניהול סקרים ע"י פענוח, איתור, איסוף וניתוח מידע גיאוגרפי.

סוגי סקרים

מהשטח למחשב

 • תיקון 116 – ביצוע פענוח השוואתי מתצלומי אויר, סקר שטחים רגישים ופתוחים וביצוע השוואה מול היתרי בנייה.
 • סקר גינון – צמחים, עצים, מדרכות, ריהוט גן וגני משחקים.
 • סקר שימוש וייעוד קרקע.
 •  סקר תשתיות – סקר תמרורים, עמודי תאורה, עמודי חשמל, שלטים, מדרכות וכבישים וכדומה.
 •  סקר בעלויות – קניית נסחי טאבו והצגת הבעלות של כל חלקה נדרשת.
 • סקר חקלאי – איסוף נתונים על חלקות חקלאיות. 
 •  סקר שינויי בנייה מתצלומי אוויר.
 • דיגיטציה של מסמכים שונים, כגון תשריטים, צילומים ועוד.
 • ניהול סקרים גיאוגרפיים מורכבים.

שיטות ביצוע

בים, באוויר וביבשה

 • הצגת הנתונים הגיאוגרפיים על גבי GIS.
 • פענוח וניתוח ממצאים מתצלומי אוויר ולווין.
 • ביצוע מדידות בשטח.
 • השוואת הנתונים מתשריטים, נסחי טאבו ומסמכים שונים.
 • השוואת תצלומי אוויר היסטוריים.
 • ניהול צוותים בשטח ובמשרד.
 • הקמת מערכות GIS.
 • הטמעת הנתונים אצל הלקוח.
 •  הדרכת הלקוח.

שירות מהיר

ביצוע סקרים במהירות, תוך הקפדה על איכות.

שירות מקצועי

ביצוע סקרים ע"י צוות מקצועי ומנוסה.

התאמה אישית מלאה

קשובים לצרכי הלקוח וביצוע עבודה אישית עם יחס אח"מ.

צור קשר